Aikuisten perusopetus

Monissa aikuislukiossa on tarjolla aikuisten perusopetusta, jos peruskoulu on jäänyt kesken tai jos tarvitset perusopetuksen päättötodistusta jatkaaksesi opintoja toisella asteella.

Maahanmuuttotaustaiset tai muut vieraskieliset opiskelijat voivat opiskella alkuvaiheen tai päättövaiheen peruskouluopintoja. Opiskelun voi aloittaa, vaikka ei osaa yhtään suomea.

Joissakin aikuislukiossa on peruskoulun lisäluokka eli 10.luokka ja maahanmuuttotaustaisille suunnattua lukioon valmistavaa opetusta (LUVA).

Joissakin aikuislukiossa on laaja tarjonta suomen kielen kursseja alkeskursseista jatkotasoille.  Kurssit sopivat sekä omaehtoiseen opiskeluun kotoutumistuella että työssäkäyville.

 

Lisää tietoa aikuisten perusopetuksesta

Opetushallituksen internetsivu aikuisten perusopetuksesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/aikuisten-perusopetus

Opetushallituksen opas “Perustietoja ja –taitoja – maahanmuuttajat aikuisten perusopetuksessa”:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf

Aikuisten perusopetuksen järjestäjien hankkeen julkaisu:

http://www.e-julkaisu.fi/tredu/omppu/