Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus, jos peruskoulu jäi kesken tai jos tarvitset perusopetuksen päättötodistusta jatkaaksesi opintoja toisella asteella. Koulutus sopii sinulle myös, jos olet aikuinen maahanmuuttaja ja tarvitset vahvistusta perusopetuksen alkuvaiheen taidoissa, kuten lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja perustiedoissa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Mistä opinnot koostuvat

Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa

  • perusopetuksen oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistuksen
  • opiskella yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita
  • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen oppimääriä (muille kuin oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijaon mukaan) tai
  • suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot kokonaan tai osittain.

Jos sinulla on hyvin vähän aiempia opintoja, voit suorittaa alkuvaiheen ja mahdollisesti lukutaitovaiheen opintoja. Alkuvaiheen opintoihin kuuluu 38 kurssia, lukutaitovaiheen opintoihin 27 kurssia ja päättövaiheen opintoihin vähintään 46 kurssia. Opinnoissa on sekä pakollisia että valinnaisia kursseja. Jokainen kurssi kestää 28 tuntia.