Millaisia ihmisiä siellä on?

Millaisia ihmisiä siellä on? Voiko alle 18-vuotias opiskella aikuislukiossa? Entä yli 80 -vuotias?Olen jo 66 vuotta, mutta lukio jäi aikanaan käymättä. Pääsenkö vielä opiskelijaksi?

Säädösten mukainen alaikäraja aikuislukioon on 18 vuotta, mutta nuorempikin opiskelija voidaan erityisistä syistä ottaa aikuislukioon. Perusteluina voivat olla esimerkiksi sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset syyt, kuten työssäkäynti ja lastenhoito-ongelmat. Aikuislukion rehtori päättää opiskelijaksi ottamisesta. Ota yhteyttä lähimpään aikuislukioon asian selvittämiseksi.

Mikään laki tai asetus ei määrää, milloin ei enää saa opiskella. Oppimisen psykologiaa tutkineet ovat todistaneet vääräksi vanhan sanonnan, jonka mukaan “vanha koira ei opi uusia temppuja”. Lukuisat iloiset eläkeläisopiskelijat todistavat ikään liittyviä ennakkoluuloja vastaan. Nuorten joukossa oleminen rikastaa puolin ja toisin – lähde siis rohkeasti torjumaan aivojen luutumista!

Vammaisuus ei useinkaan ole esteenä lukio-opiskelulle. Opiskelutilanteet voidaan sovittaa niin, että apuvälineiden käyttö on mahdollista. Myös etä- ja verkko-opiskelu antavat joustavuutta opetusjärjestelyihin. Jos liikkuminen on hankalaa, opettaja tulee lankoja pitkin kotiin.