Kuka voi opiskella aikuislukiossa?

Kuka voi opiskella aikuislukiossa?

Aikuislukiossa voi opiskella yli 18-vuotias opiskelija. Alle 18-vuotias hakija voidaan ottaa aikuislukion opiskelijaksi ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Mitä aikuislukiossa voi opiskella?

Aikuislukiossa voi suorittaa lukio-opintoja sekä osassa aikuislukiosta voi suorittaa perusopetuksen opintoja. Tavoitteena ei tarvitse olla koko oppimäärä tai ylioppilastutkinto. Aikuislukiossa opiskella esimerkiksi kieliä tai matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja valmentautua esimerkiksi korkeakoulujen pääsykokeisiin.

Mikä pohjakoulutus vaaditaan opintojen aloittamiseen?

Lukiossa opiskelu pohjautuu perusopetuksen oppimäärään ja on siinä mielessä jatko-opiskelua. Jos hallitsee peruskoulussa vaaditut tiedot ja taidot kohtuullisesti, on edellytykset selviytyä lukiokursseista. Jos aiemmista opinnoista on aikaa, kertaaminen on paikallaan. Kertaamisen voi suorittaa omatoimisesti tai aikuislukiosta riippuen aikuisten perusopetuksessa, verkkoympäristössä ja starttikursseilla.

Mikä on keskiarvoraja aikuislukioon?

Keskiarvorajaa tai muuta karsintaa ei aikuislukioon ole. Oma innostus, tavoitteet, mahdollisuus käyttää aikaa ja valmius opiskelun vaatimaan työntekoon ovat tärkeimpiä seuloja.