Miten aikuislukiossa opiskellaan?

Miten koulu on muuttunut siitä, kun kävin koulua aikoinani 50 -luvulla?

Koulu on muuttunut, mutta perusasetelma on tietysti aina sama. Opettajat opettavat ja ohjaavat, ja opiskelijat opiskelevat ja oppivat. 50-luvulla lukujärjestys oli samanlainen koko vuoden. Nyt lukuvuosi on jaettu viiteen tai kuuteen jaksoon ja lukujärjestys vaihtuu. Tämä kurssimuotoiseksi kutsuttu järjestelmä antaa hyvin paljon valinnanmahdollisuuksia verrattuna entiseen järjestelmään.

Yhden jakson aikana opiskelijalla on hänen omista valinnoistaan riippuen yleensä 2-6 kurssia. Opiskelijoiden tiedot ja taidot kurssiaineissa arvioidaan noin 7 viikkoa kestävän opiskelun päätteeksi. Monissa lukioissa jakson viimeisellä viikolla ei ole opetusta vaan silloin keskitytään kokeisiin.

Aikuislukiossa et voi jäädä luokalle, sillä jakoa eri vuosiluokkiin ei ole. Kerran hyväksytysti opiskeltu kurssi on suoritettu. Aikoinaan luokalle jäänyt joutui opiskelemaan uudelleen myös ne aineet, joista hän oli saanut hyväksytyt arvosanat.

Opetusmenetelmät ovat myös muuttuneet. Varsinkin aikuislukiossa opetettavat asiat pyritään sitomaan opiskelijan aiempiin elämänkokemuksiin ja aiemmin opittuihin asioihin. Opetus pyritään tekemään havainnolliseksi ja käytännönläheiseksi.

Aikoinaan sain koulusta nelosiakin. Annetaanko niitä aikuislukiossa?

Aikuislukiossa opintoja arvioidaan asteikolla 4-10. Jos et saavuta kurssin vähimmäistavoitteita, voit saada arvosanaksi nelosen. Nelonen lasketaan suoritetuksi kurssiksi, mutta kun suorituksesi kyseisen aineen pakollisissa ja syventävissä kursseissa lasketaan yhteen, nelosia saa olla kolmasosa kaikista kurssiarvosanoista, jotta voit saada päättöarvosanan oppiaineesta.

Voit yrittää korottaa nelosta ilman, että sinun tarvitsee käydä koko kurssi uudestaan. Joskus tosin kannattaa harkita kurssiin käymistä uudelleen, jos tuntuu siltä, että se auttaisi menestymään paremmin seuraavilla kursseilla

Olen ollut vapautettu ruotsin kielestä peruskoulussa – onko minulla mahdollisuuksia käydä aikuislukiota?

Lukiossa voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen opiskelusta, jos äidinkielesi on vieras kieli tai olet pitkään asunut ulkomailla. Muutoin peruskoulun oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen taito tarvitaan lukiossa. Voit hankkia kielitaidon aikuislukion peruskoulussa tai esimerkiksi kansalais- tai työväenopistojen kielikursseilla – miksei jopa itseksesi.

Aikuislukion ilmapiiri ja opetus on kannustavaa, eikä työrauhaongelmia ole. Aikuisten kesken voidaan rauhassa keskittyä opiskeluun!