Lukioon valmistavan koulutuksen (lyhennetään LUVA) tavoitteena ja tarkoituksena on antaa kielellisiä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista. Koulutus myös parantaa valmiuksia opiskella suomen kielellä.

LUVA-opinnot perehdyttävät eri oppiaineille tyypillisten käsitteiden ymmärtämiseen, asioiden ilmaisemiseen ja tiedon soveltamiseen. Ne myös vahvistavat tieto- ja viestintätekniikan osaamista.

LUVA-opinnot vahvistavat opiskeluvalmiuksia. Taitava opiskelija osaa hyödyntää kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia menetelmiä. Myös erilaiset oman opiskelun arvioinnin ja oman opiskelun ohjaamisen toitojen vahvistaminen kuuluvat valmistavaan koulutukseen.

Opiskelijan tietämys suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista lisääntyy LUVA-opintojen aikana.