LUVA-koulutus sopii sinulle, jos

  • olet aikuinen tai nuori,
  • haluat suorittaa lukion,
  • haluat suorittaa suomalaisen ylioppilastutkinnon,
  • olet maahanamuuttaja tai vieraskielinen tai olet paluumuuttaja,
  • olet päässyt jo lukioon, mutta sinun olisi hyvä oppia lukio-opinnoissa tarvittavaa suomea paremmin
  • olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän,
  • sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia selviytyä lukio-opinnoista,
  • sinulla ei ole ylemmän asteen tutkintoa.