Opiskeltavat kurssit

Opetushallituksen julkaisema LUVA-opintojen opetussuunnitelma (PDF).

Kurssitarjonnasta löytyy:

 • Suomea
 • Kieliä
  • vieraana kielenä englantia
  • toisena kotimaisena kielenä ruotsia
 • Matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita
  • matematiikkaa
  • fysiikkaa ja kemiaa
  • biologiaa ja maantiedettä
 • Yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta
  • historiaa
  • yhteiskuntaoppia
 • Valinnaisia opintoja
  • lukiokursseja (lukiokurssit suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti)
  • reaaliaineita eli lukuaineita
  • taitoaineita
  • perusasteen oppiaineiden korotukseen vaadittavia kursseja
 • Opinto-ohjausta
  • ryhmätunteina
  • yksilöohjauksena
 • Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä painotetaan osana oppimista.