Yleistietoa LUVA-koulutuksesta

Opiskelukustannukset

LUVA-luokan suorittaminen katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus opintotukeen ja koulumatkatukeen.

Päätoimisen opiskelijan tulee täyttää LUVA-opiskelijalta vaadittavat tuen saamisen edelletykset. Kysy TE-toimistosta mahdollisuuttasi opiskella kotouttamistuella.

Pääsyvaatimukset

 • yhdenvertaisuus
 • lukiokoulutukseen suuntaavat edellytykset
 • perusopetuksen päättötodistus
 • ei muuta tutkintoa
 • kielitaito
 • 25 kurssin suorittamisen motiivi.

LUVA-luokalle voidaan ottaa henkilö

 • joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot
 • jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä
 • jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen
 • joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa tai korkeakoulututkintoa
 • joka on jo valittu lukiokoulutukseen, mutta joka on tarkoituksenmukaista ottaa valmistavaan koulutukseen lukiossa menestymisen varmistamiseksi
 • joka on paluumuuttajaperheen nuori tai aikuinen ja jolla suomenkielen taito ei ole karttunut tarpeeksi.

Lisäksi aikuislukiossa LUVA-luokalle voidaan ottaa henkilö:

 • joka on englanninkielisen perusopetuksen suorittanut
 • joka on II-asteen koulutuspaikkaa vaille jäänyt ja jolla on tarkoitus hakeutua uudelleen lukioon
 • joka on yleissivistävään aikuiskoulutukseen haluava ja ylioppilastutkintoon tähtäävä aikuinen
 • joka on II asteen koulutuspaikkaa vaille jäänyt ja joka miettii lukion ja ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja.

Hakeutuminen koulutukseen

LUVA -opiskelijaksi voi siirtyä päivälukiosta vielä ensimmäisen lukiojakson jälkeen. Aikuisopiskelijoilla ei ole aikarajaa aikaisemmista opinnoista.

LUVA-koulutuksessa olevat muodostavat oman opiskelijaryhmän. LUVA-luokalla on sekä nuoria että aikuisia opiskelijoita – yhdenvertaisina aikuislukiolaisina.

Hakeutuminen:

 • elokuussa alkavaan ryhmään voi hakea edellisen kevätlukukauden lopussa tai elokuussa
 • haku tapahtuu koulun kansliassa täyttämällä henkilökohtainen hakukaavake ja osallistumalla haastatteluun
 • koulutukseen voi hakea myös muina aikoina ns. jatkuvana hakuna: opiskelijaksi voi hakea milloin tahansa, opinnot alkavat aina seuraavan jakson alussa.

Yleistietoa koulutuksesta opintopolku.fi –palvelussa. Kirjoita hakukenttään “LUVA-koulutus.”

LUVA-luokan jälkeen

LUVA:ssa suoritetut lukio-opinnot luetaan lukiossa hyväksi. LUVA-opinnoista on hyötyä jatkokoulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa. Jatkopolkuja:

 • nuoret opiskelijat hakeutuvat yhteishaussa päivälukioihin
 • aikuisopiskelijat tai erityisestä syystä aikuislukioon otettavat nuoret hakeutuvat suoraan aikuislukioon aikuislukion hakeutumismenettelyn mukaisesti
 • päivälukioon jo päässeet opiskelijat jatkavat lukiossaan
 • opiskelijat voivat hakea myös ammatilliseen oppilaitokseen (Luvasta saa 6 pistettä)
 • opiskelijat voivat sijoittua työelämään.