Työelämä

Monet aikuislukion opiskelijat ovat mukana työelämässä. He sovittavat yhteen useita elämän alueita, kuten opiskelun, työssäkäynnin ja perhe-elämän.

Tietoa työpaikoista, työnhausta ja työsuhteeseen liittyvistä asioista

Seuraavilta sivuilta löydät opastusta työnhakuun ja työsuhteeseen liittyvistä asioista:

Aarresaari
Työhakemuksen teko ja haastattelu.

Opastusta työnhakuun
Työ- ja elinkeinoministeriön tarjoamaa neuvontaa ja tukea työnhakuun.

Työmarkkina-avain
Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Se sisältää työlainsäädäntöä ja työsuhteeseen liittyviä keskeisiä ohjeita.

Työ- ja elinkeinotoimisto
Työ- ja elinkeinotoimisto julkaisee mol.fi-sivuilla tietoja tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista.

Tilastoja työelämästä

Akavalaisia tilastoja
Tietoa akateemisista aloista, niiden palkkauksesta, työllisyydestä ym.

Tilastotietoa työelämästä ja koulutuksesta
Tilastokeskuksen julkaisemia ajankohtaisia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä.