Aikuislukio-opinnot ja todistukset

Aikuislukiossa voi opiskella lukion oppimäärän aikuisille tarkoitetun tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisesti. Useassa aikuislukiossa voi opiskella perusopetuksen oppimäärän muiden kuin oppivelvollisten tuntijaon ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi maahanmuuttajat ja vieraskieliset voivat joissakin aikuislukioissa opiskella lukioon valmistavan koulutuksen opintokokonaisuuden.

Lukion ja perusopetuksen oppimäärä kattaa monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineiden opinnot. Opintojen päätteeksi opiskelija saa todistuksen perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittamisesta.

Aikuislukiossa voi myös suorittaa yksittäisen oppiaineen oppimäärän tai vain haluamansa määrän oppiaineen kursseja. Opiskelu voi siis olla suoritetavoitteista aineopiskelua, ja opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista. Aineopiskelusta peritään maksu.

Ylioppilastutkinto ja todistukset

Lukiokoulutuksen päätteeksi opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin, suorittaa hyväksytysti neljä pakollista koetta, saada ylioppilastutkintotodistuksen ja tulla lakitetuksi.

Aineopiskelunkin voi päättää sen aineen ylioppilaskokeeseen ja saada suorituksesta erillistodistuksen.

Ylioppilastutkintoon voi osallistua myös ammatillisen koulutuksen pohjalta tietyin edellytyksin.

Ylioppilastutkinto suoritetaan digitaalisesti kokelaan omalla kannettavalla tietokoneella. Lisätietoja digitaalisesta ylioppilaskokeesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto