Aikuislukio-opinnot ja todistukset

Aikuislukiossa voi opiskella peruskoulun ja lukion oppimäärät aikuisille tarkoitetun tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisesti. Koko oppimäärä kattaa monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineiden opinnot. Tämä opiskelu on tutkinto-opiskelua, ja opintojen päätteeksi opiskelija saa todistuksen peruskoulun tai lukion oppimäärän suorittamisesta.

Aikuislukiossa voi myös suorittaa yksittäisen oppiaineen oppimäärän tai vain haluamansa määrän oppiaineen kursseja. Opiskelu voi siis olla suoritetavoitteista aineopiskelua, ja opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista.

Ylioppilastutkinto ja todistukset

Lukiokoulutuksen päätteeksi opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin, suorittaa hyväksytysti neljä pakollista koetta, saada ylioppilastutkintotodistuksen ja tulla lakitetuksi.

Aineopiskelunkin voi päättää sen aineen ylioppilaskokeeseen ja saada suorituksesta erillistodistuksen.

Ylioppilastutkintoon voi osallistua myös ammatillisen koulutuksen pohjalta tietyin edellytyksin.