Äidinkielen koe uudistui

Uusimuotoinen äidinkielen koe on kaksiosainen. Osista käytetään nimiä tekstitaidon koe ja esseekoe. Uudistunut koe otettiin käyttöön keväällä 2007. Uudistuksista löydät myös tietoa Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Äidinkielen koetta suorittava kokelas osallistuu samalla tutkintokerralla sekä tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.

Tekstitaidon kokeessa kokelas saa vihkosen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Kokeessa tehdään kolme viidestä tehtävästä. Kokeessa testataan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa sekä kielellistä ilmaisua erityyppisten kirjoitustehtävien avulla. Aineistona on asiatekstejä – esimerkiksi artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia, katkelmia tiedeteoksista ja kaunokirjallisia tekstejä. Aineisto voi myös koostua pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista. Aineistona voi olla yksi laajahko teksti, 2-4 lyhyempää, toisiinsa liittyvää tekstiä tai suppea valikoima aivan lyhyitä tekstejä. Tekstit voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia tai katkelmia laajemmista teoksista.

Esseekokeessa mitataan ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Koetilaisuudessa kirjoitetaan aine. Kokeessa jaetaan vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on asiatekstejä, kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti muuta aineistoa, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita. Esseekokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritetään tehtävänantoina; tehtävänantona voi olla myös pelkkä otsikko.