Hyväksytyn ylioppilaskokeen uusiminen

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn ylioppilastutkinnon kokeen saa uusia ilman rajoitusta. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Ylioppilaskoe uusitaan siinä lukiossa, jossa ylioppilastutkinto on suoritettu. Mikäli sitä lukiota ei ole enää olemassa, uusiminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän toisessa lukiossa (esim. jos alkuperäinen lukio on ollut vuonna 2016 lakkautettu Länsi-Porin lukio, uusinta tapahtuu jossain muussa Porin kaupungin lukiossa). Mikäli koulutuksen järjestäjällä ei enää ole lukioita ollenkaan (esim. jokin pieni kunta, josta ainoa lukio on lakkautettu), niin uusintakokeen voi tehdä asuinpaikkaa lähinnä olevassa lukiossa.

Ylioppilastutkinto suoritetaan digitaalisesti kokelaan omalla kannettavalla tietokoneella. Lisätietoja digitaalisesta ylioppilaskokeesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto

Kesken jääneen ylioppilaskokeen jatkaminen

Ensin on syytä tarkistaa, ovatko kirjoitukset vanhentuneet. Pakollisten aineiden kokeet on suoritettava enintään kolmen peräkkäisenkirjoituskerran aikana, muutoin niiden suoritukset vanhenevat ja tutkinto on suoritettava uudelleen kokonaisuudessaan.

Jos perättäisiä kirjoituskertoja on vielä jäljellä, voit jatkaa siitä, mihin kirjoitukset ovat jääneet. Jos kirjoituksista on sen sijaan kulunut pidempi aika, esimerkiksi useita vuosia, koko tutkinto on uusittava.

Mikäli tutkintosi on vielä kesken, mutta haluat aloittaa tutkintosi suorittamisen alusta, sinun on pyydettävä tähän kirjallisesti lupa ylioppilastutkintolautakunnalta.

Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta saat tietoa ylioppilaskirjoituksiin ja tutkintoon liittyvistä asioista. Lukioissa yo-tutkintoon liittyvistä asioista vastaa virkansa puolesta rehtori. Lisätietoja saat myös opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta.

Reputin enkun, voinko uusia sen?

Kyllä. Jos olit valinnut englannin pakolliseksi kokeeksi, voit yrittää uudelleen kaksi kertaa tätä koetta välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.

Jos englanti oli sinulla ylimääräisenä aineena, saat uusia kokeen kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Jos olet tullut hylätyksi pakollisen kokeen vaativamman tason kokeessa (matematiikka, vieraat kielet), voit hylättyä koetta uusiessasi osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppiaineen kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että pakollisiin kokeisiisi sisältyy vähintään yksi vaativamman tason koe.

Uusimismahdollisuuksista seuraa, että jos hajautat tutkinnon suorittamisen kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja reputat viimeisellä näistä tutkintokerroista jossakin pakollisessa kokeessa, saat uusia hylätyn kokeen kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siis ulottua kuuteen tutkintokertaan.

Ole tarkkana. Älä jätä kertomatta aikuislukiossa, jos tutkintosi on jäänyt päivälukiossa kesken. Ylioppilastutkintolautakunnassa kaikki suoritukset on kirjattu, eikä tilannetta voi nollata siirtymällä koulusta toiseen.