Reaalikoe uudistui keväällä 2006

Mitä se ainereaali oikein tarkoittaa?

Kevään 2006 ylioppilastutkinnosta alkaen reaalikokeessa on yksittäisten reaaliaineiden kokeita. Sinun täytyy valita reaaliaineesi jo ilmoittautuessasi kokeeseen. Yo-tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia kokeita. Terveystiedon koe on ollut mukana reaaliaineiden yo-kokeissa keväästä 2007.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Hajauttamalla tutkinnon voi halutessaan osallistua useaan reaaliaineen kokeeseen.

Reaaliaineiden koepäivät sijoittuvat yo-kokeiden aikatauluun siten, että niiden välillä on noin viikko. Samana koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä biologian kokeet ja toisena koepäivänä evankelisluterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Reaaliaineen kokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen samoin kuin muihinkin tutkinnon kokeisiin. Ilmoittautuminen on sitova.

Kahta reaalikoetta ei voi tehdä pakollisina vaan toinen on ylimääräinen. Et voi siis kirjoittaa pakollisina esimerkiksi äidinkielen lisäksi englantia sekä fysiikan ja kemian reaalikokeita.

Reaaliaineen kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit on opiskeltu. Niissä oppiaineissa, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kahden kurssin opiskelua.

Erillisistä reaaliaineiden kokeista saattaa olla hyötyä jatko-opiskelupaikan hakemisessa.

Always use the online HTML editor to compose perfect articles for your website!