Yksittäisen aineen suorittaminen

Voinko opiskella aikuislukiossa pelkkää englantia?

Voit. Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu on suosittua. Aineopiskelijana voit lukea yhtä tai useampaa ainetta, ja voit valita mieleisesi kurssit vapaasti oman tavoitteesi perusteella. Voit esimerkiksi lukea jotain vierasta kieltä, matematiikkaa, luonnontieteitä tai muita reaaliaineita. Myös äidinkielestä löytyy mielenkiintoisia kursseja. Aineopiskelusta peritään pieni maksu, joka vaihtelee lukioittain.

Aineopiskelulla kohti pääsykokeita

Monet korkea-asteen pääsykokeisiin valmistautuvat hakevat terästystä tietoihinsa aikuislukiosta. Voit kerrata haluamiasi kursseja tai opiskella sellaisia kursseja, jotka jäivät aikoinaan sinulta väliin. Parhaan tuloksen saat, kun aloitat valmistautumisen heti syksyllä. Pienemmissä aikuislukioissa kurssit ovat tarjolla vain kerran vuodessa.

Korota vanhoja arvosanoja

Kun opiskelumotivaatio on kohdallaan ja opintojen tavoite selkeäni, voi vanhan todistuksen heikko arvosana olla harmillinen pääsykoepisteitten alentaja. Aikuislukiossa voit koettaa korottaa arvosanojasi.

Vanhaa yo-kokeen arvosanaa voi myös yrittää kerran korottaa. Korotukseen valmistautujan kannattaa osallistua yo-kokeeseen valmistaville kursseille ennen koetta.

Kirjoita yo-kokeessa uusia oppiaineita

Voit täydentää yo-tutkintoasi kirjoittamalla sellaisia oppiaineita, joita et ole aiemmin yrittänyt. Reaalikokeen uudistuminen on tuonut laajan valikoiman uusia kokeita, sillä jokainen reaaliaine kirjoitetaan nyt erikseen. Yo-tutkinto on myös hyvä todistus kielitaidosta.

Opiskelutaitoja aikuislukiosta

Voit kohentaa yleisiä opiskelutaitojasi aikuislukiossa. Kysy lähimmästä koulusta, mitä aineita kannattaisi opiskella.

Extract or delete HTML tags based on their name or whether or not they contain some attributes or content with the HTML editor pro online program.