Yo-tutkinnon aloittaminen ja hajauttaminen

Milloin voi lähteä yo-kirjoituksiin?

Tutkintoon voivat osallistua lukion oppimäärän suorittaneet tai lukion oppimäärää opiskelevat, jotka ennen tutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista ovat opiskelleet vähintään kunkin kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit. Tutkinnon hajauttamiseen kannattaa tehdä realistinen hajauttamissuunnitelma opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Oikeuden osallistua kokeeseen myöntää rehtori. Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita.

Milloin ja miten hajautetaan yo-tutkinto? Miten hajautetaan?

Yo-kirjoitukset järjestetään syksyllä ja keväällä. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon kerralla tai hajautetusti enintään kolmen peräkkäisenkirjoituskerran aikana. Hajauttajan kannattaa tehdä hajauttamisesta suunnitelma. Tästä suunnitelmasta on hyvä keskustella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Tarkempia tietoja löydät Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.