Ajankäyttö

Opintojen alkaessa

Aikuislukio tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja opintojen toteuttamiseksi käytännössä.
Voit:

 • opiskella normaalissa lähiopetuksessa
 • tenttiä kursseja itsenäisesti
 • suorittaa verkkokursseja
 • hyödyntää edellisten yhdistelmiä

Opintojen alkaessa laadit yhdessä opinto-ohjaajan kanssa suunnitelman aikuislukio-opiskelun etenemisestä. Suunnitelma on hyvä pohja, mutta voit tarkistaa sitä matkan varrella.

Kuinka paljon opinnot vievät aikaa?

Sinun kannattaa heti opiskelun alkaessa laatia henkilökohtainen ajankäytön suunnitelma, jossa huomioit muun elämän aikataulut sekä yksilöllisen rytmisi, vireystilasi vaihtelut ja jaksamisesi.

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon ja jokaisessa jaksossa opiskelijalla on opintojen tahdista riippuen 1 – 6 kurssia. Yhtä kurssia kohden voisi arvioida aikaa kuluvan seuraavasti:

 • lähiopetuksessa opiskelevilla koulussa n. 4 oppituntia kurssia kohden viikossa
 • läksyt n. 2 tuntia viikossa
 • aikaa pitää varata oppiaineesta riippuen myös esseisiin, aineisiin ja muihin kirjallisiin tehtäviin
 • yksi kurssi on yhteensä noin 38 tuntia työtä

Tutkintoon tähtäävän, määrätietoisen opiskelun aloittaminen merkitsee suurta sitoutumista ja se vaatii myös paljon aikaa. Muut vapaa-ajan harrastukset ja riennot jäävät silloin vähemmälle.

 • Mieti realistisesti, mitä jaksat ja mihin pystyt.
 • Mitä työsi vaatii ja voiko se joustaa?
 • Mitä perheesi tarvitsee?
 • Millaisia muita sitoumuksia sinulla on?
 • Mistä olet valmis luopumaan opintojesi ajaksi?

Vaikka tuntuu, että jaksat paljon, jätä vapaata aikaa myös levolle ja virkistymiselle!

Kauanko lukio-opinnot kestävät?

Opintojen kestoon voit vaikuttaa itse. Suositeltava opiskeluaika on 2-4 vuotta. Jos suunnittelet tekeväsi lukio-opinnot kolmessa vuodessa, sinun on opiskeltava noin 3-4 kurssia samanaikaisesti yhdessä jaksossa.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.”

Tavoitteiden asettaminen on opiskelussa tärkeää. Selkeät tavoitteet kannustavat eteenpäin ja lisäävät motivaatiota.

Voit pohtia tavoitteita esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitkä ovat opintojesi tavoitteet?
 • Mitkä asiat ja miksi ovat tärkeitä opiskelussasi?
 • Mitä lukio elämässäsi muuttaa?
 • Mitä lukio-opinnot sinulle merkitsevät?
 • Paljonko annat aikaa opinnoillesi? Vuosissa? Kuukaudessa? Viikossa? Päivässä?
 • Oletko aamu- vai iltavirkku? Mikä kellonaika on suotuisin opiskelullesi?
 • Mitä ajattelet tekeväsi lukion jälkeen?
 • Miksi haluat ylioppilaaksi?
 • Miksi haluat oppia uutta ja lisää?

Tavoitteita voi miettiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.