Mitä tarkoittaa etälukio tai verkkolukio?

Millaista on etäopiskelu? Mikä on etälukio? Miten se eroaa ns. iltalukiosta?

Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun silloinkin kuin koulun oppitunneille osallistuminen on hankalaa. Etäopiskelu tarkoittaa aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua – opiskelet siis suurimmaksi osaksi silloin, kun sinulle itsellesi sopii.

Oppilaitoksesta riippuen voit suorittaa verkossa joko yksittäisiä kursseja tai koko lukion oppimäärän. Verkko-opiskeluun tarvitset Internet-yhteydellä varustetun tietokoneen. Verkkokurssit pohjautuvat yleensä johonkin oppikirjaan, joka ilmoitetaan oppilaitoksen kotisivuilla ja opinto-oppaassa. Netin kautta pääset käsiksi kurssin digitaaliseen materiaaliin, josta voit opiskella opettajan laatimien ohjeiden mukaan. Kysy omasta lukiostasi, kuinka verkko-opetus on järjestetty.

Näkeekö etäopiskelija opettajaa koskaan? Tarvitseeko etäopiskelijan käydä koululla vai hoituuko kaikki sähköpostilla?

Etäopiskelu ei välttämättä ole pelkästään yksinäistä puuhaa netin ja oppikirjan parissa. Opintojaksoon saattaa sisältyä lähiopetuskertoja (eli oppitunteja), jolloin opettaja on koululla ohjaamassa opiskelijoita eteenpäin kurssin opiskelussa.

Lukion voi suorittaa kokonaan verkkokursseina. Verkkokursseihin ei yleensä liity tapaamisia tai lähiopetusta.

Niin etä- kuin verkko-opetukseen kuuluu myös opettajan antamaa henkilökohtaista ohjausta, joka tapahtuu yleensä internetissä olevan oppimisalustan kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Jos siis törmäät kurssin aiheissa ongelmiin, ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse, ja hän vastaa sinulle. Etäkursseissa järjestetään kurssikoe samalla tavalla kuin “iltakoulussa”. mutta muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi kotikoe. Mikäli koe suoritetaan perinteisesti, joudut yleensä suorittamaan kokeen oppilaitoksessa jakson lopussa järjestettävän koeviikon aikana.Verkkokursseilla saattaa olla oma aikataulunsa.

Voiko olla samaan aikaan etälukiossa ja aikuislukiossa? Voiko samaan aikaan suorittaa verkkokursseja ja lähikursseja? tai verkkolukion

Etälukion opiskelijana olet useimmiten opiskelijana jossain aikuislukiossa. Voit suorittaa kursseja koulun tarjoamia eri mahdollisuuksia käyttäen:

  • osallistumalla opetukseen
  • tenttimällä itsenäisesti
  • etäkursseina tai
  • verkkokursseina.

Tietyn opiskelumuodon valitset jakson alkaessa valitessasi jaksolla suorittamasi kurssit tai kurssin. Etäopiskelun muodot selvität parhaiten suoraan oppilaitoksen opinto-ohjaajalta tai kansliasta.