Mitä aikuislukiossa opiskellaan?

Aineopiskelija voi valita kurssinsa vapaasti, mutta koko lukion suorittajalle kuuluu tietyt pakolliset kurssit opinto-ohjelmaan. Aikuislukiossa suoritetaan vähintään 44 kurssia. Ennen 1.1.2017 alle 18-vuotiaana lukion aloittaneet suorittavat vähintään 48 kurssia (2 kurssia aineryhmästä musiikki ja kuvataide sekä 1 liikunnan kurssi sekä 1 terveystiedon kurssi).

Aikuislukion valtakunnallinen opetussuunnitelma ja muuta tietoa löytyy Opetushallituksen internetsivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/aikuisten-lukiokoulutus

Aikuislukiossa opiskellaan samoja aineita kuin muissakin lukioissa, mutta pakollisten kurssien määrä on vähäisempi.

Aikuislukiossa opiskellaan:

  • äidinkieltä tai suomea toisena kielenä
  • pitkää vierasta kieltä (peruskoulussa aloitettua, useimmiten englantia)
  • toista kotimaista kieltä
  • matematiikkaa (lyhyt tai pitkä oppimäärä)
  • reaaliaineita, kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantiedettä, uskontoa, psykologiaa, filosofiaa, fysiikkaa ja kemiaa.

Lisäksi tarjolla on koulukohtaisesti valinnaisia ja syventäviä kursseja eri aineissa. Voit löytää esimerkiksi itsellesi sopivat ATK-kurssit aikuislukiosta.

Miten opiskeltavat aineet valitaan?

Opiskelija suunnittelee oman opiskelunsa. Tähän saat tukea koulun opinto-ohjaajalta tai muulta henkilökunnalta. Opiskeltavat kurssit valitaan kurssitarjottimelta, jossa on koko lukuvuoden kurssit. Opinto-opas on hyvä apuväline opintojen suunnittelussa. Opintojen ja opiskelun suunnittelusta käytetään myös nimitystä HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma).

Pitääkö minun opiskella ruotsia?

Toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) on lukion oppimäärään kuuluva pakollinen oppiaine. Ylioppilastutkinnossa sen suorittaminen on vapaaehtoista. Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi hakea vapautusta siitä. Lisäksi suomalainen opiskelija, joka on oleskellut useita vuosia ulkomailla ja/tai ei ole suorittanut suomenkielistä peruskoulua, voi hakea vapautusta ruotsin opiskelusta.

Haluaisin opiskella aikuislukiossa kuvataiteita. Onko se mahdollista?

Alle 18-vuotiaille kuuluu pakollisina kursseina kaksi kurssia aineryhmästä kuvataide ja/tai musiikki. Taideaineiden tarjonta vaihtelee lukioittain. Yleensä tarjonta on hyvin niukkaa.

Minulle matematiikka on ollut aina vaikeaa. Voiko käydä lukion ilman matematiikkaa?

Matematiikkaa on lukion oppimäärään kuuluva pakollinen aine.

Mikä tai mitkä ovat suurimmat erot lyhyen ja pitkän matematiikan välillä? Kuinka paljon vaikeampaa pitkä matikka on verrattuna lyhyeen? Voisinko ottaa pitkän matikan, vaikka en olekaan mikään matemaatikko?

Pakollisten kurssien määrä on lyhyessä matematiikassa 6 kurssia ja pitkässä matematiikassa 10 kurssia. Lyhyessä matematiikassa on keskeistä osata soveltaa tietoja ja taitoja. Pitkässä matematiikassa opiskellaan tietoja ja taitoja, jotka ovat tärkeitä matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakouluopinnoissa ja muissa jatko-opinnoissa.

Mitä se ”pakko” tarkoittaa, kun puhutaan pakollisista aineista ja kursseista – pakotetaanko tai velvoitetaanko minua jollain lailla lukemaan niitä, jos ilmoittaudun opiskelemaan?

Aikuislukion tutkintoon tähtäävään oppimäärään kuuluu tiettyjä pakollisia oppiaineita, kuten äidinkieli tai suomi toisena kielenä, pitkä vieras kieli, toinen kotimainen (ruotsi tai suomi) sekä matematiikka ja reaaliaineita. Aikuislukiossa on pakollisten lisäksi syventäviä ja koulukohtaisia kursseja. Aikuislukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia tai 48 kurssia, jos on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana ja opinnot ovat jatkuneet keskeytyksettä.

Mikä on suositeltava kurssien määrä? Montako kurssia on otettava joka jaksossa, jos haluaa suorittaa lukion kolmessa vuodessa?

Suositus ja kolmen vuoden tahti tarkoittaa 3-4 kurssia yhtä jaksoa kohden. Jokaisen on tärkeää huomioida oma elämäntilanteensa ja huolehtia, ettei työmäärä muodostu liian rankaksi. Toisaalta liian pitkät tauot kielten opiskelussa eivät ole hyväksi – kieliä kannattaa opiskella säännöllisesti ja jatkuvasti.

Voiko kuka tahansa tulla kertaamaan englantia?

Voi. Voit tulla aineopiskelijaksi ja lukea vaikka vain yhtä ainetta kuten englantia.

Mistä kurssista voi aloittaa kertaamisen?

Jos olet epävarma omasta lähtötasostasi, voit aloittaa harjoitus- ja kertauskursseilta, jollaisia monet aikuislukiot tarjoavat. Aikuislukiot tarjoavat myös perusasteen kursseja.

Voiko saman kurssin suorittaa uudelleen? Entä jos joku aine tuntuu vaikealta?

Sinun kannattaa keskustella asiasta opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Tilanteeseen kannattaa tarttua heti ja lähteä miettimään itsellesi sopivaa kurssia tai kertaustapaa. Saat tähän apua opinto-ohjaajalta.