Opintojen kustannukset

Oppikirjat

  • oppikirjat ovat kurssikohtaisia
  • kirjat maksavat n. 15 – 25 € kpl
  • koko lukion kaikki kirjat maksavat n. 500 €

Usein opiskelijat myyvät vanhoja oppikirjoja ja kirjoja löytyy myös kirjastoista tai mahdollisesta koulun kirjastosta.

Opiskeluvälineet

  • tietokone
  • kynät, viivoittimet, harppi
  • vihkot ja muut muistiinpanovälineet
  • konseptipaperit (kokeissa)

Yo -koe on maksullinen. Perusmaksu on 14 € (v. 2019) ja koekohtainen maksu 28 € (v. 2019) eli jos esimerkiksi kirjoitat yhdellä kertaa 4 pakollista koetta, maksu on 126 €. Tutkintomaksuista voit katsoa tarkemmin Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Muista, että tiettyyn tutkintokertaan ilmoittautuminen on sitova myös maksujen osalta.

Opiskelun taloudelliset ehdot

Saako aikuislukiossa opiskeleva opintotukea?

Aikuislukion opiskelija ei ole oikeutettu saamaan opintotukea KELAsta. Onkin tärkeää miettiä, miten tulet toimeen ja mistä saat rahaa opiskellessasi aikuislukiossa! KELA:n ohjeiden mukaan aikuislukiolainen ei myöskään ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Menetänkö työttömyyskorvauksen, jos tulen aikuislukioon?

Suuri osa aikuislukio-opiskelijoista käy samalla töissä eli he sovittavat yhteen opiskelun ja työssäkäynnin. Oppituntimäärä jää aikuislukiossa niin vähäiseksi, ettei päätoimisuuden raja täyty. Et siis menetä työttömyyskorvaustasi. Joillakin paikkakunnilla ongelmia on ilmennyt nuorten työmarkkinatuen kanssa. Selvitä asia työvoimatoimistosta.

Miten työssäkäyvä selviää?

Aikuislukiossa opiskelu on joustavaa ja suunnitelmat tehdään opiskelijalähtöisesti. Opiskelija voi itse säädellä kurssiensa määrää. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien tekeminen sekä elämän kokonaisuuden huomioonottaminen on aikuislukiossa mahdollista.

Usein kurssien suorittamiseen löytyy myös eri vaihtoehtoja. Aikuislukiossa voit siis opiskella elämäntilanteesi mukaan. Voit ottaa enemmän tai vähemmän kursseja jaksoa kohden tai pitää välillä kokonaan taukoa opiskeluista!

Vuorotyötä tekevät voivat yhdistää lähi- ja etäopiskelua oman aikataulunsa mukaan opinto-ohjaajan opastuksella. Joustavista järjestelyistä on aina sovittava koulussa vallitsevan tavan mukaan.

Saako aikuislukiossa ruokaa?

Aikuislukiossa voi olla maksullinen kahvila/ruokala, jonka tarjonta vaihtelee lukioittain. Aikuislukiolainen ei saa ateriatukea.