Opiskelumuodot ja -tavat

Miten ja milloin opiskellaan? Milloin opetus on?

Opetustarjonta ja aikataulut vaihtelevat lukioittain. Aikuislukioissa saattaa olla ilta- ja etäopetuksen lisäksi oppitunteja myös päivällä. Tarkista opetusajat siitä lukiosta, johon suunnittelet meneväsi.

Olen töissä iltaisin enkä pääse osallistumaan tunneille. Voinko silti opiskella?

Vaihtoehtoja ovat itsenäinen opiskelu, etäopiskelu tai verkkokurssit, jotka mahdollistavat lukion kurssien suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Nämä opiskelumuodot vastaavat vaatimustasoltaan normaalia lähiopiskelua ja edellyttävät hyviä itsenäisen opiskelun valmiuksia.

Voinko suorittaa kursseja kesällä?

Joissakin aikuislukiossa on tarjolla kesäkursseja. Useimmissa aikuislukioissa voit suorittaa kesällä myös kursseja itsenäisesti. Kesäopiskelusta sovitaan hyvissä ajoin keväällä aineenopettajien kanssa. Kesäkursseja kannattaa tiedustella huhtikuusta lähtien. Kannattaa myös selvittää opiskelutarjontaa kesälukioseurasta.

Paljonko opiskeluun on varattava aikaa, kun on muitakin harrastuksia?

Opiskelu vaatii oman aikansa. Voit laskea, että yhtä kurssia kohden on neljä oppituntia (siis kaksi kaksoistuntia) viikossa ja lisäksi kotitehtäviä ja läksyt. Yhtä kurssia kohden kannattaa varata aikaa kaikkiaan noin 5-6 tuntia viikossa. Jos suoritat koko aikuislukiotutkinnon kolmessa vuodessa, sinun on opiskeltava 3-4 kurssia samanaikaisesti yhdessä jaksossa eli 15 kurssia vuositasolla. Voit sijoittaa opiskelun iltaan ja viikonloppuun.

Sinun kannattaa laatia henkilökohtainen ajankäytön suunnitelma, jossa huomioit oman yksilöllisen rytmisi ja vireystilasi.

Voiko kursseja tenttiä tai suorittaa etänä tai verkossa? 

Aikuislukioissa on tarjolla kursseja myös etä- ja verkkomuotoisina ja lisäksi joitain kursseja voi tenttiä itsenäisesti. Myös koko lukion voi suorittaa verkossa, ks. lisää Etälukion verkkosivuilta.

Voinko olla opiskelijana samaan aikaan etälukiossa ja aikuislukiossa?

Etälukion opiskelijana olet useimmiten opiskelijana jossain aikuislukiossa. Voit suorittaa kursseja koulun tarjoamien vaihtoehtojen mukaan:

  • osallistumalla opetukseen
  • tenttimällä itsenäisesti
  • etäkursseina tai
  • verkkokursseina.

Kun valitset jakson alkaessa kurssin tai kurssit, joille aiot osallistua, valitset samalla opiskelumuodon. Neuvottele aina muutoksista opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.