Opiskelutaidot ja opiskelutekniikka

On olemassa monia eri tapoja opiskella ja oppia. Ihmiset eroavat toisistaan oppijoina, mutta myös sama ihminen oppii erilailla erilaisissa oppimistilanteissa. Opimme vieraan kielen sanoja toisin kuin esimerkiksi Platonin näkemystä olevan olemuksesta.

On asioita, joita voit oppia nopeasti ja asioita, joiden oppimiseen täytyy paneutua tosissaan ja pitkään. Mitä paremmin tiedät ja tunnet omat oppimistapasi, sitä parempia ovat oppimisen tulokset. Oppimisessa on taitoja ja tahtoa. Voit jatkuvasti kehittyä paremmaksi oppijaksi. Oppiminen on myös

 • uusien asioiden tietämistä
 • ymmärtämisen lisääntymistä
 • tietojen yhdistämistä ja niiden hyödyntämistä
 • elämyksellistä toimintaa.

Opiskelutaito on sitä, että osaa tietoisesti käyttää erilaisia menetelmiä tietojen ja taitojen oppimiseksi.

Tehokkaita opiskelutapoja

 1. Esilukeminen
 2. Mielle- ja käsitekartat
 3. Tiivistelmät
 4. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen
 5. Internetin hyödyntäminen
 6. Opiskelu ryhmässä ja/ tai kaverin kanssa
 7. Verkko-opiskelu (Miten opiskella verkossa?)