Opiskelutaidot ja opiskelutekniikka

On olemassa monia eri tapoja opiskella ja oppia. Ihmiset eroavat toisistaan oppijoina, mutta myös sama ihminen oppii erilailla erilaisissa oppimistilanteissa. Opimme vieraan kielen sanoja toisin kuin esimerkiksi Platonin näkemystä olevan olemuksesta.

On asioita, joita voit oppia nopeasti ja asioita, joiden oppimiseen täytyy paneutua tosissaan ja pitkään. Mitä paremmin tiedät ja tunnet omat oppimistapasi, sitä parempia ovat oppimisen tulokset. Oppimisessa on taitoja ja tahtoa. Voit jatkuvasti kehittyä paremmaksi oppijaksi. Oppiminen on myös

 • uusien asioiden tietämistä
 • ymmärtämisen lisääntymistä
 • tietojen yhdistämistä ja niiden hyödyntämistä
 • elämyksellistä toimintaa.

Opiskelutaito on sitä, että osaa tietoisesti käyttää erilaisia menetelmiä tietojen ja taitojen oppimiseksi.

Tehokkaita opiskelutapoja

 1. Esilukeminen
 2. Mielle- ja käsitekartat
 3. Tiivistelmät
 4. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen
 5. Internetin hyödyntäminen
 6. Opiskelu ryhmässä ja/ tai kaverin kanssa
 7. Verkko-opiskelu (Miten opiskella verkossa?)

Oppimisvaikeudet

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea oppimiseen. Tukimuodot ovat lukiokohtaisia, kysy siis asiaa omasta lukiostasi. Tukea kannattaa käyttää!

Jos sinulla on esimerkiksi lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelmia (luki-häiriö), sinun pitäisi hankkia mahdollisimman pian virallinen luki-lausunto. Koulun opinto-ohjaaja antaa tarkempia tietoja luki-lausunnon hankkimisesta. Lausunnon perusteella voit saada esimerkiksi lisäaikaa ylioppilaskirjoituksissa.

Luki-häiriö on melko yleinen oppimisen ongelma. Lisää tietoa asiasta saat Helsingin erilaiset oppijat ry:n eli HERO:n sivuilta.

Muita oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi aistivammat, mielenterveyden häiriöt, tarkkaavaisuushäiriöt, hahmottamisvaikeudet ja muut aivojen toimintaan liittyvät ongelmat.

Tärkeintä on ensimmäiseksi etsiä vahvat puolesi. Vahvuuksien varaan rakennettu yksilöllinen opiskeluohjelma tuottaa usein onnistumisen tunteita ja lisää opiskelutaitoja. Vain harvoissa aikuislukioissa on käytettävissä erityisopettajan palveluita. Opinto-ohjaajat ja opettajat ovat kuitenkin työssään kohdanneet erilaisia oppijoita ja auttavat parhaansa mukaan.

Entä, jos opiskelussa on esteitä?

Kärsin aika ajoin paniikkihäiriöstä. Haluaisin tilaa ympärilleni luokassa. Miten istumajärjestys määräytyy?

Paniikki ei ole este opiskeluille – tule rohkeasti mukaan! Etäopiskelu voi olla sopiva vaihtoehto. Koulussa voit itse valita istumapaikkasi. Sinun on hyvä keskustella asiasta kurssin opettajan kanssa. Sinun kannattaa myös hyvissä ajoin kysyä, millaisia erityisjärjestelyitä voidaan myöntää kokeita ja ylioppilaskirjoituksia varten.

Voiko opiskella vain joka toinen ilta?
Voiko opiskella vain muutaman jakson tai joka toinen jakso?
Voiko lukiota suorittaa vain pari tuntia illassa?

Aikuislukiossa teet oman yksilöllisen opintosuunnitelmasi, joka perustuu omiin tavoitteisiisi ja mahdollisuuksiisi. Voit siis opiskella hitaammin tai nopeammin oman elämäntilanteesi mukaan koulun kurssitarjonnan puitteissa.

Haaveesta totta

Aikuisena opiskelua suunnittelevalla voi olla ennakkopelkoja aloittaa.

Mutta pelko pois!

 • Aikuislukiossa opiskelija on arvostettu asiakas.
 • Aikuislukiossa joustetaan, ymmärretään, tuetaan ja kannustetaan.
 • Aikuislukiossa voi kysyä neuvoja ja siellä opetetaan, ohjataan ja autetaan.

Mitä aloittamiseen tarvitaan?

Tarvitset mielenkiintoa itsesi kehittämiseen ja oppimiseen. Aivan normaalilla lahjakkuudella pärjää.

Voit ottaa yhteyttä aikuislukioon eri tavoilla:

 • tulemalla koululle
 • sähköpostilla
 • kotisivujen kautta (joidenkin koulujen verkkosivuilla on ilmoittautumislomake)
 • puhelimella

Lisätietoa opiskelusta aikuislukiossa saa lähimmästä aikuislukiosta ja lukion aikuislinjalta. Opintopolusta https://opintopolku.fi löydät aikuislukiot tai aikuislinjat etsimällä hakukentän avulla koulutuksia hakusanalla aikuislukio tai aikuislinja. Hakua voi myös rajata tietylle alueelle Opintopolun rajaustoiminnoilla.